6.10.2010 päivätyllä päätöksellä on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustanut yhdessä Päivilän sanktuarin säätiön kanssa luonnonsuojelualueen Liperiin, Päivilän tilan maille.

Luonnonsuojelualueen nimi on Päivilän luonnonsuojelualue.

Alue käsittää lehtoa, vanhaa runsaslahopuustoista kangasmetsää sekä kallioista ja jyrkänteistä rantametsää. Alueen pinta-ala on 13,8 ha.