Herkistä ihmisistä syntyy monenlaisia, toisinaan hyvinkin ristiriitaisia vaikutelmia. Samassakin ihmisessä voi olla monta puolta, mutta aina tulkinnat eivät ole yhteneviä ihmisen sisäisen kokemuksen kanssa:

Herkkä, hauras, suojaton, haavoittuva. Herkän ihmisen sisäisessä ja ulkoisessa olemuksessa voi olla kaikkea tätä, mutta usein myös yllättävää sisäistä vahvuutta. Jotkut herkät ihmiset vaikuttavat kaikin puolin niin vahvoilta, että monen on vaikea uskoa heitä herkiksi.

Ujo, estynyt, arka, pelokas, varautunut. Nämä kaikki ovat eri asioita. Herkän ihmisen ”pysähdy ja katso”-reaktio tulkitaan usein suoraan ujoudeksi tai arasteluksi, vaikka lapsi katsoisi tilannetta sivusta valtavan kiinnostuneena. Jos ujous ja estyneisyys nähdään vain ensireaktiona uusien ihmisten seurassa tai uusissa tilanteissa, useimmat herkät ihmiset ovat ujoja tai estyneitä. Seuraavalla kerralla tilanne on tuttu, joten sinne voi kävellä suoraan, jos ihmiset ja ympäristö tuntuivat mukavilta ja turvallisilta. Arkuus ja pelokkuus sen sijaan syntyvät huonojen kokemusten myötä. Silloin tuttukin tilanne pitää varmistaa joka kerta uudelleen. Herkissä ihmisissä on usein myös varautuneisuutta sen suhteen, kuinka lähelle he haluavat kenenkin tulevan. Tätä kutsutaan fyysiseksi herkkyydeksi. Tällainen ihminen ei esimerkiksi halua kenen tahansa halailevan itseään, vaikka voi olla lähimpien ihmisten seurassa hyvinkin avoin.

Pessimistinen, kriittinen, ylivarovainen, neuroottinen, asioiden jarruttelija. Herkkiä ihmisiä tutkineen Elaine N. Aronin mukaan yksi herkkien ihmisten tehtävistä on panna kapuloita rattaisiin silloin, kun otetaan järjettömiä riskejä. Reflektiivisyys eli asioiden suunnittelu etukäteen ja analysoiminen jälkikäteen on herkille ihmisille tyypillinen toimintastrategia, jota he käyttävät usein lähes huomaamattaan. Jotkut herkät ihmiset on kuitenkin hyvinkin spontaaneja ja nopeita päätöksissään, vaikka he saattavat varmistaa mielessään kaiken mahdollisen.

Subjektiivinen, lapsenomainen. Herkille ihmisille on ominaista kierrättää havaintonsa sisimpänsä kautta ja verrata sitä aiempiin kokemuksiinsa. Herkän ihmisen kokemistavoissa on omakohtaisuutta, mutta päätelmissään he ovat usein hyvinkin objektiivisia ja omaavat laajan näkemyksen asioihin. Lapsenomainen tai lapsenkaltainen vaikutelma voi tulla kokemistapojen lisäksi siitä, että monesti herkät ihmiset ovat ulkoiselta olemukseltaan ikäistään nuoremman tai iättömän oloisia.

Kuvittelija, aavistelija. Hienovaraisten havaintojen tekeminen ja niiden tarkka jäsentäminen on herkkiä ihmisiä yhdistävä ominaisuus, vaikkakin eri yksilöiden havainnot suuntautuvat erilaisiin asioihin. Tällaisen havainnoinnin perusta on hermojärjestelmän herkkyydessä, ja se on osittain tiedostamatonta tai puolitietoista.  Herkkä ihminen saatetaan täysin mitätöidä syyttämällä kuvittelusta, jos hän kertoo jonkin havaintonsa ääneen. Omiin havaintoihin ja aavistuksiin on syytä suhtautua kriittisesti, mutta avoimesti.

Kova, kylmä, piikikäs, pelottava. Herkkäkin ihminen voi olla kovis. Kova ”suojakuori” on yksi tapa suojata herkkää sisintään. Se voi olla hyvinkin tiedostamatonta esimerkiksi voimakkaina ilmeinä ja eleinä ja kärjekkäinä sanavalintoina. Herkkä ihminen saatetaan myös kokea niin erilaiseksi kuin muut, että häntä pidetään sen vuoksi outona ja vähän pelottavana.

”Minätön”, näkymätön, identiteettiään etsivä, toisten peilaaja, ei oikein mitään mieltä mistään. Herkät ihmiset kasvavat usein hitaasti sisältäpäin, mutta jatkavat sisäistä kasvamista ja kehittymistä koko ikänsä. Elämänkaari voi olla hyvinkin yllätyksellinen, ja moni löytää ne omimmat juttunsa vasta pitkällä aikuisuudessa.

Kapinallinen, sopeutumaton, häirikkö. Herkän ihmisen sisäisesti kokemana tässä on usein kyse siitä, että ympäristön asettamat vaatimukset ovat stressaavan suuressa ristiriidassa sen kanssa, mitä ihminen haluaa tai mihin hän kokee juuri sillä hetkellä pystyvänsä. Herkät ihmiset ovat alttiita kuormittumaan herkästi. Kuormittuneena herkkä tarvitsee mahdollisuuden yksinoloon ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, ilman ulkoapäin tulevia paineita. Jotkut herkät ihmiset voidaan kokea häiriköiksi myös poikkeavien mielipiteiden vuoksi, mutta monelle tällainen näkyminen ja asioiden kyseenalaistaminen on vierasta.

Luova, runollinen, taiteellinen, intuitiivinen, mielikuvituksekas, tunteellinen, unelmoiva. Joillakin herkillä ihmisillä nämä ominaisuudet korostuvat, joillekin ne ovat viimeinen asia, joka omasta herkkyydestä tulisi mieleen. Kaikki herkät ihmiset eivät ole luovia eivätkä taiteellisia, mutta luovimmat ihmiset ovat alasta riippumatta herkkiä. Tämä on se herkän ihmisen ja monin muidenkin salainen aarrekammio, josta voi löytää lisää sisältöä elämäänsä esimerkiksi kuuntelemalla tunteitaan ja tuntemuksiaan, tutustumalla uniinsa, etsimällä jonkin luovan tai taiteellisen harrastuksen.

 

Teksti Janna Satri