PÄIVILÄN PIHAPIIRI  RAKENNUKSINEEN ON LIPERIN ALUEELLA YKSI NELJÄSTÄ PIHAPIIRISTÄ RAKENNUKSINEEN, JOTKA ON KATSOTTU RAKENNUSTAITEELLISEKSI - JA KULTTUURIHISTORIALLISEKSI KOKONAISUUSEKSI. KOHDE ON RAKENNUSLAIN 135:N PYKÄLÄN NOJALLA MÄÄRÄTTY SUOJELUKOHTEEKSI. 

PÄÄÄRAKENNUS ON ROVASTI SALOMON MANNISEN RAKENNUTTAMA V. 1913, KIVINAVETTA, RIIHI JA PUOTIAITTA 1800-LUVULTA, AITTARIVI 1920-LUVULTA. 

 

 

Kuva yllä: Päivilän sali

Kuva yllä: Säätiön perustaja Sylvi Sanni Manninen mietteliäänä. Vuosi 2004.