Herkän ihmisen hermosto on altis kuormittumaan liikaa. Kuormittuminen ilmenee eri ihmisillä ja eri tilanteissa eri tavoin. Joskus siihen voi liittyä voimakkaita fyysisiä reaktioita kuten hikoilua tai käsien vapinaa, mutta monesti se ilmenee lähinnä tietoisuutena kuormittumisesta.

Kuormittumista voi aiheuttaa lähes mikä tahansa. Jotkut herkät ihmiset kuormittuvat pelkästään kävellessään kadulla, koska siellä on niin paljon aistiärsykkeitä. Useimmat ovat erityisen herkkiä melulle ja visuaalisille ärsykkeille. Myös uudet tilanteet ja esimerkiksi small talk puolituttujen kanssa ovat monille kuormittavia. Kaikkein kuormittavimpia ovat vaikeat ihmissuhteet ja sellainen tulehtunut ilmapiiri, jossa ihminen kokee jatkuvaa tarvetta suojata itseään.

On tärkeää oppia tunnistamaan omia reaktioitaan ja kuormittumistaan, koska se auttaa pitämään huolta itsestä. Ajoittainen yksinolo tai syrjään vetäytyminen on herkkien ihmisten luontainen tapa säädellä kuormittumista ja myös jäsentää ja tutkia omia havaintojaan ja tuntemuksiaan.  Herkkä ihminen voi tarvita päivittäistä yksinoloa, vaikka viihtyisikin ihmisten seurassa ja kokisi itsensä sosiaaliseksi. Joissakin tilanteissa yksin vietetty, rauhoittava hetki voi tuntua täysin välttämättömältä, vaikka siihen ei olisi tarjolla muuta paikkaa kuin työpaikan vessa. Luonto on useimmille herkille ihmisille mieluisa ympäristö, koska se tuntuu niin tasapainottavalta ja rauhoittaa nopeasti.

Herkkä ihminen voi hoitaa itseään päivittäin myös rauhoittavalla liikunnalla, luovalla itseilmaisulla, riittävällä levolla ja itselle sopivalla ravitsemuksella. Rauhoittavaa liikuntaa on esimerkiksi käveleminen, varsinkin yksin. Myös useimmat joogalajit ja esimerkiksi taiji vaikuttavat hermostoon rauhoittavasti. Sen sijaan kunnon hikiliikunta, varsinkin täydellä teholla ja kilpaillen muiden kanssa, kuormittaa helposti lisää ja saattaa viedä elimistön todella ylikierroksille.

Luova itseilmaisu auttaa purkamaan ja jäsentämään tunteita. Monille herkille ihmisille on luontaisempaa jäsentää tunteitaan jonkin taiteellisen tekemisen kautta kuin vain puhumalla niistä. Omat ilmaisutapansa voi löytää vaikkapa päiväkirjan kirjoittamisesta, maalaamisesta, laulamisesta tai tanssista. Monelle myös meditaatio ja rukous ovat tärkeää itsehoitoa. Tärkeintä ei ole olla hyvä, vaan nauttia tekemisestä. Kaikkea voi tehdä itsekseen, ilman yleisöä. Erityisen tärkeää edes pieni hetki itseilmaisuun ja muuhun itsehoitoon on silloin, kun siihen ei tunnu löytyvän aikaa kiireiden vuoksi. Herkkien ihmisten psykofyysinen rakenne  kun ei yksinkertaisesti sovi jatkuvaan kiireeseen tai kymmentuntisiin työpäiviin, elleivät he toimi sellaisessa unelmatyössä, jossa työn sisältö ja omat vaikutusmahdollisuudet antavat lisäenergiaa.

Herkkä ihminen voi tarvita paljon unta, erityisesti kuormittuneena, mutta samalla uni voi häiriintyä herkästi. Unihäiriöt kannattaa ottaa todesta heti niiden ilmaantuessa. Pelkkä lepo ei korvaa unta, mutta seuraavan päivän voi pelastaa sillä, että viettää yönsä pimeässä silmät kiinni, vaikka saisi nukuttua vain vähän.

Päiväsaikaankin voi saada pieniä lepohetkiä yksinkertaisesti sulkemalla silmänsä. Suurin osa aistiärsykkeistä nimittäin tulee silmien kautta. Lapsi, joka ei vielä osaa säädellä kuormittumistaan yhtä hienostuneesti kuin aikuiset, saattaa ilmaista kestokykynsä ylittymisen saamalla ostosreissulla raivokohtauksen ja heittäytymällä maahan silmät ja korvat suljettuina.

Sopiva ravitsemus on aina yksilöllistä ja voi vaihdella elämäntilanteenkin mukaan. Monilla herkillä on kuitenkin sellaisia ruoka-aineita, joiden he kokevat sopivan erityisesti itselleen vaikuttavan voimakkaasti. Ne voivat olla jotakin todella terveellistä tai jotakin sellaista, joka vain tekee olon hyväksi pieninä annoksina. Toisaalta monet herkät ihmiset ovat erityisen herkkiä esimerkiksi kofeiinille ja muille stimulanteille. Satunnaisesti käytettyinä ne vaikuttavat herkkiin ihmisiin yleensä tavanomaista voimakkaammin, ja vaikutus voi olla toisenlainen kuin toivoisi.

Psyykkisessä kuormittumisessa ja väärinymmärretyksi tulemisen kokemuksissa toinen ihminen on tärkeä ymmärtäjä. Herkälle ihmiselle toinen herkkä ihminen on yleensä se, joka pystyy pelkällä läsnäolollaan ja kuuntelullaan vapauttamaan vaikeita tunteita ja valamaan uutta itseluottamusta. Myös kirjallisuus, esimerkiksi runous tai elämäntaitokirjat, voivat olla keino palauttaa tasapaino tai avata jokin sisäinen lukko.

Samoin musiikki on monille herkille ihmisille tärkeä virittäjä ja tasapainottaja. Tosin jotkut herkät ihmiset pystyvät kuuntelemaan mielimusiikkiaankin vain pieniä aikoja kerrallaan ja viihtyvät parhaiten hiljaisuudessa. Pelkkään hiljaisuuteen ei silti kannata sulkeutua, koska hiljaisuus ja yksinolo virittävät aisteja vieläkin herkemmiksi.