Herkkä ihminen tarvitsee seuraavanlaisia asioita voidakseen hyvin ja pystyäkseen antamaan parhaansa:

- Ymmärrys itsestä herkkänä ihmisenä ja erilaisena suhteessa valtaenemmistöön. Tämä voi muuttaa valtavasti suhtautumista sekä itseen että muihin. Yleensä muut eivät tarkoituksella loukkaa tai astu toisen reviirille tai varpaille, vaan eivät yksinkertaisesti huomaa kaikkea sitä, minkä herkkä ihminen havaitsee ja mikä häntä häiritsee. Tieto itsestä herkkänä ihmisenä luo sisäistä suojakilpeä ja auttaa ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista ja omista valinnoista.

- Taito asettaa omia rajoja. Rajojen asettaminen on herkkien ihmisten yleinen haaste. Siihen voi liittyä esimerkiksi oman jaksamisen määrittelyä, omien tunteiden erottamista toisten tunteista tai ikävästi käyttäytyvän ihmisen sulkeminen mielessään ulkopuolelle. Rajojen asettamista helpottaa se, jos tietää omat tavoitteensa ja mikä itselle on tärkeää ja keskittymisen arvoista.

- Mahdollisuus ajoittaiseen yksinoloon. Yksinolo on herkän ihmisen luontainen tarve ja tapa pitää huolta itsestä.

- Kannustavaa, vilpitöntä palautetta sekä kilttiä ja asiallista kritiikkiä. Herkätkin ihmiset ovat erilaisia siinä, mitä kaikkea he kestävät ja mikä heitä motivoi, mutta heille on tyypillistä ottaa kritiikki muita vakavammin. Monet herkät ihmiset ovat niin herkkiä itse arvioimaan ja korjaamaan omaa toimintaansa, että he eivät välttämättä tarvitse varsinaista kritiikkiä, vaan lukevat asian rivien välistä tai pienistä vihjeistä. Herkkäkin ihminen saattaa jopa pitää kritiikin saamisesta, jos se aidosti auttaa kehittymään. Haitallisinta on sellainen kritiikki, joka naamioidaan asialliseksi ja asiakysymyksiin viittaavaksi, mutta todellisena tarkoituksena on saada kritiikin saaja kokemaan itsensä vääränlaiseksi ja epäonnistuneeksi ihmiseksi. Usein tällaiset tavoitteet ovat niin tiedostamattomia, että niihin on vaikea puuttua, vaikka alkaisi nähdä niiden lävitse.

- Toimintaympäristön harmoninen ilmapiiri. Herkän ihmisen on vaikea toimia kateellisessa tai muutoin tulehtuneessa ilmapiirissä, vaikka hän olisi muutoin erittäin tehokas ja aikaansaava. Herkät ihmiset ovat niitä, jotka aistivat yleensä ensimmäisinä esimerkiksi työpaikan ilmapiiristä, jos jokin on pielessä. Toiset voivat parhaiten tukea herkkää ihmistä ottamalla hänen kokemuksensa todesta. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus on tärkeä myös siinä tapauksessa, että tukija ei pysty muuttamaan tilannetta. Yksikin todellinen tukija ja ymmärtäjä voi auttaa pysymään toimintakykyisenä ja kasvamaan tasapainoiseksi, vaikka ympäristö olisi haastava.

- Itsensä hyväksyviä herkkiä ihmisiä ”peileiksi”, jotka näyttävät omalla olemisellaan, mitä on olla tasapainoisella tavalla herkkä ihminen. Tätä ei välttämättä edes huomaa, jos omassa lähipiirissä on aina ollut tällaisia ihmisiä. Omaa minuuttaan eheyttävä voi alkaa tietoisesti hakeutua tällaisten ihmisten seuraan. Kun herkkä ihminen on sopusoinnussa oman olemuksensa kanssa, hän luo ympärilleen poikkeuksellisen tyynen ja hyväksyvän ilmapiirin. Silloin hän hoitaa toisia ihmisiä pelkällä olemuksellaan, vaikka osaisi ”vain” kuunnella heitä.

Puuttuuko tästä listasta jokin tärkeä näkökulma tai haluatko jakaa omia kokemuksiasi? Voit kertoa näkemyksesi ja kokemuksesi kommentoimalla tätä kirjoitusta.

 

 

 

 

Teksti: Janna Satri